Nie jest łatwo wybrać firmę, której powierzymy lakierowanie ciekłe tworzyw – w końcu przekazujemy nasz produkt, który po malowaniu nabiera innych właściwości wizualnych i dotykowych. Na co zwrócić uwagę i czym różnią się od siebie firmy realizujące usługę malowania tworzyw sztucznych?

Profesjonalne lakierowanie tworzyw vs. „garażówka”

Na rynku lakierowania tworzyw funkcjonują dwa rodzaje podmiotów świadczących takie usługi:

  • profesjonalne lakiernie, ze zorganizowaną strukturą, utrzymanym reżimem technologicznym i jakością, pracujące na profesjonalnym sprzęcie i odpowiednich warunkach, często z automatycznymi liniami, regularnie audytowane, posiadające certyfikat ISO 9001:2015,

  • przydomowe, „garażowe” lakiernie, które opierają się na lakierowaniu ręcznym, w podstawowych warunkach, często niezapewniających optymalnej jakości i wydajności.

Czy opisane wyżej warunki mają wpływ na cenę? I tak, i nie – zależy od projektu.

Koszty profesjonalnej usługi a cena jednostkowa

Z założenia uznaje się, że im wyższe koszty stałe, tym cena jednostkowa również rośnie. W przypadku usługi lakierowania trzeba jednak wziąć pod uwagę inne czynniki:

  • Lakierowanie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i w odpowiednich warunkach wpływa diametralnie na jakość. System efektywnej wentylacji, oczyszczanie powietrza, klimatyzacja, odpowiednia kontrola nad temperaturą w procesie suszenia, pompy do dozowania lakieru i wiele innych – są kluczowe do utrzymania powtarzalności i jakości lakierowania. Taniej jest wykonać usługę raz, a dobrze, zamiast generować braki, poprawiać dużą część detali i lakierować je ponownie. Wiele firm garażowych nie tylko nie liczy właściwie, ile kosztują takie poprawki, ale również nie zdaje sobie sprawy, że oferowanie usługi niskiej jakości przekłada się na utratę wizerunku i ograniczenie wieloletniej współpracy z klientami,

  • Automatyzacja produkcji – w sposób oczywisty wpływa na wyższą wydajność i jakość. Oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami – jak regularne serwisy podzespołów linii czy droższymi częściami zamiennymi, jednak działa tu efekt skali i wszelkie koszty ponoszone na zmianę lakierniczą rozkładają się na 3-4 razy więcej malowanych elementów, dzięki czemu cena spada,

  • Stosowanie wyższej jakości lakierów – praca na bazie lakierów wysokiej jakości zwróci się wielokrotnie: utrzymujemy nie tylko stabilizację koloru i połysku, ale również raz ustalona technologia procesu może pozostać utrzymana na kolejne produkcje, co eliminuje problemy, pozwala na utrzymanie wydajności i jakości. Klient otrzymuje również przetestowane powłoki, z odpowiednimi odpornościami i pewnością, że będą one utrzymane przy każdej następnej produkcji. Dla lakierni często wyższym kosztem jest wdrożenie projektu, wymagające współpracy kilku działów (technolog, jakość, lakiernik, pomocnik, wdrożeniowiec), a późniejsza produkcja, jeśli jest realizowana na tych samych, wysokojakościowych materiałach, jest stabilna i wymaga tylko nadzoru, a nie włożenia pracy od podstaw.

  • Standaryzacja procesów na bazie ISO 9001:2015 – wymaga poukładania każdego procesu w firmie i utrzymania standardów każdego dnia. Potwierdzeniem są coroczne audyty podtrzymujące ważność certyfikatu. Wdrożenie takiego systemu jest kosztowne, jednak w ogólnym rozrachunku pozytywnie wpływa na cenę usług, ponieważ procesy cechują się niską brakowością, wysoką wydajnością i ogólnym zadowoleniem klientów (potwierdzanym zresztą corocznymi ankietami).

  • Rozwinięty dział technologii i nadzoru jakościowego – niezbędny do prowadzenia wydajnej, zoptymalizowanej produkcji, opartej na wysokiej jakości usługach.

Najważniejsze – efekt skali. Im bardziej profesjonalnie odbywa się lakierowanie tworzyw, tym przybywa stałych, wieloletnich projektów o wysokich wolumenach, co pozwala pokryć koszty stałe, dzięki czemu nie mają one znaczącego wpływu na cenę jednostkową usługi.

Wyjątki od reguły

Istnieją projekty, które nie wymagają wysokiej jakości i czasem bardziej pasują pod podstawowe lakierowanie w garażówkach zamiast profesjonalnych lakierni. Przykład – malowanie zniczy. Nie jest tu wymagana ani duża powtarzalność, ani wysoka jakość czy odporność powłoki. Zazwyczaj stosowane są tu bardzo tanie lakiery, klienci nie zwracają uwagi na powtarzalność koloru czy domalowania. Jedynym kryterium jest cena i czas realizacji.
 
Większość usług lakierowania plastików wymaga jednak jakości, a do jej utrzymania niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, personel i know-how.

Oferta cenowa

Zachęcamy do poznania naszych cen i wykonania bezpłatnych prób lakierniczych. Oddaj swój projekt w ręce specjalistów.

Zobacz inne artykuły: