Każdy zakład lakiernictwa przemysłowego musi zmierzyć się z licznymi wyzwaniami, które dotyczą m.in. powtarzalności wyrobów oraz błędów i wad lakierniczych. Co to właściwie znaczy? Otóż niektóre błędy popełniają nawet doświadczeni lakiernicy i nie sposób ich uniknąć. Chcesz dowiedzieć się, jak radzić sobie z błędami lakierniczymi i czy można ich w jakikolwiek sposób uniknąć? Przejrzyj ten artykuł, a dowiesz się więcej o błędach i wadach lakierniczych w przemyśle.

Wady i błędy lakiernicze w praktyce – co to znaczy?

Błędy i wady lakiernicze stanowią znaczące wyzwanie w branży lakiernictwa przemysłowego, wpływając negatywnie na jakość i trwałość powłok lakierniczych. Te problemy mogą wystąpić na różnych etapach procesu lakierniczego, od przygotowania powierzchni po samą aplikację farby. W tym artykule szczegółowo omówimy różne rodzaje wad lakierniczych, ich przyczyny, sposoby zapobiegania, oraz metody naprawy.

Dzielimy je na dwie kategorie: wady eksploatacyjne i wady technologiczne.

Wady technologiczne

Jednym z głównych powodów występowania wad technologicznych jest nieprzestrzeganie ustalonych procedur i reżimów technologicznych. To obejmuje nieodpowiednie mieszanie składników farby, nieprawidłowe stosowanie warstw podkładowych, czy aplikację farby w nieodpowiednich warunkach temperaturowych.


Zapobieganie polega na ścisłym przestrzeganiu instrukcji producentów oraz utrzymywaniu odpowiednich warunków pracy i ścisły, regularny nadzór nad każdym elementem procesu. W przypadku wystąpienia takiej wady, często konieczne jest całkowite usunięcie wadliwej powłoki i ponowne nałożenie farby zgodnie z zaleceniami. W niektórych przypadkach możliwe jest zmatowienie poprzedniej powłoki lakierniczej i nałożenie nowej.


Czystość w miejscu pracy jest kluczowa dla zapewnienia jakości powłok lakierniczych. Zanieczyszczenia takie jak pył, brud czy tłuszcz mogą prowadzić do powstawania wad takich jak zanieczyszczenia, skupiska wtrąceń, kratery czy niejednolita powierzchnia.

Regularne czyszczenie kabiny lakierniczej, sprzętu oraz utrzymanie porządku w otoczeniu pracy minimalizuje to ryzyko. Naprawa wymaga usunięcia zanieczyszczonej warstwy i ponownego nałożenia farby po dokładnym oczyszczeniu powierzchni, zapewniając odpowiednie warunki pracy.

Wady Eksploatacyjne

Uszkodzenia mechaniczne (np. rysy, uszkodzenia mechaniczne, przetarcia i inne) oraz negatywny wpływ czynników środowiskowych (np. korozyjne działanie soli drogowej) mogą poważnie zaszkodzić powłoce lakierniczej. 

Ochrona powierzchni przed takimi czynnikami przez regularne aplikacje warstw ochronnych i unikanie ekspozycji na szkodliwe warunki może zmniejszyć ryzyko. W przypadku uszkodzeń mechanicznych, naprawa często wymaga miejscowego szlifowania i nałożenia nowej warstwy farby.

Specyficzne wady powłok lakierniczych – o co tu chodzi?

Łuszczenie się powłoki często wynika z nieodpowiedniego przygotowania powierzchni lub złej adhezji między warstwami. Spękanie powłoki może być spowodowane nagłymi zmianami temperatury lub nadmierną ilością utwardzacza. Oba te problemy wymagają dokładnego usunięcia uszkodzonych warstw i ponownego nałożenia farby po dokładnym przygotowaniu powierzchni.


Porowatość powłoki, manifestująca się w postaci drobnych otworów, może być spowodowana zastosowaniem przeterminowanych pigmentów lub niewłaściwych rozcieńczalników. Odgazowanie, czyli pojawienie się pęcherzyków powietrza lub rozpuszczalnika, jest zwykle efektem zbyt szybkiego schnięcia lub aplikacji zbyt grubych warstw. 

Zapobieganie tym problemom wymaga dokładnego mieszania i aplikacji materiałów zgodnie z zaleceniami producenta.

Najpopularniejsze wady i błędy lakiernicze

Poniżej znajdziesz zestawienie poszczególnych wad i błędów lakierniczych wraz z metodami ich niwelowania:

  1. Łuszczenie powłoki: Usunięcie uszkodzonych warstw, dokładne przygotowanie powierzchni, ponowna aplikacja.
  2. Spękanie powłoki: Unikanie nagłych zmian temperatury, stosowanie odpowiedniej ilości utwardzacza.
  3. Porowatość: Użycie świeżych materiałów, dokładne mieszanie, aplikacja zgodnie z zaleceniami.
  4. Odgazowanie powłoki: Stosowanie właściwych rozcieńczalników, unikanie zbyt grubych warstw.
  5. Kratery zamknięte i otwarte: Dokładne oczyszczenie powierzchni przed lakierowaniem, stosowanie właściwych grubości warstw.
  6. Zapylanie: Utrzymanie czystości w miejscu pracy, używanie czystych narzędzi.
  7. Plamy wodne: Przestrzeganie czasu schnięcia, wygrzewanie i osuszanie elementów.
  8. Osiadanie powłoki: Przestrzeganie właściwych proporcji i czasów schnięcia.
  9. Zacieki: Stosowanie właściwych dysz, technik natrysku, odpowiednich rozcieńczalników i utwardzaczy.

Unikanie wad i błędów lakierniczych – podsumowanie

Wady lakiernicze mogą być frustrujące, ale przez dokładne przestrzeganie procedur technologicznych, utrzymanie czystości w miejscu pracy, oraz odpowiednie przygotowanie powierzchni, większość z nich da się uniknąć. W przypadku wystąpienia wad, ich naprawa wymaga cierpliwości i zastosowania odpowiednich technik, aby przywrócić powłoce lakierniczej pożądany wygląd i właściwości ochronne.