Nie sztuką jest oferowanie Klientom standardowej usługi lakierniczej, sztuką jest zaproponowanie i wdrożenie takiego procesu, który będzie najlepiej spełniał postawione kryteria, będąc przy tym najkorzystniejszym w stosunku jakość/cena.

Za nami ponad 20 lat pracy w lakiernictwie przemysłowym. Pokryliśmy w tym czasie setki milionów produktów różnorodnymi powłokami. Na bazie takiego doświadczenia potrafimy spojrzeć całościowo na finalny produkt i proces jego wytworzenia oraz podpowiedzieć, gdzie widzimy pole do oszczędności lub dołożenia istotnej wartości dodanej za niewielką cenę.

Gdy mamy możliwość uczestniczenia w projekcie od fazy koncepcji, podpowiadamy m.in.:
– jaki rodzaj tworzywa będzie najkorzystniejszy dla danego zastosowania. Poza standardowym wskazaniem tworzyw niewymagających procesów dodatkowych, by uzyskać przyczepność, podpowiadamy również, które tworzywa sprawdzą się, gdy np. produkt finalny będzie poddany trudnym warunkom, takim jak wysoka temperatura, częsty kontakt z środkami chemicznymi, zasolenie, duże nasłonecznienie itp.
– jak dopasować kształt wnętrza detalu, by drobnymi zmianami uniknąć problemów z jego zamocowaniem podczas procesu lakierowania – łatwy montaż wpływa na wyższą wydajność, co przekłada się znacząco na cenę. Dodatkowo eliminujemy ryzyko odkształcenia się detalu w procesie suszenia,
– na co zwrócić uwagę, by możliwe było lakierowanie bez procesu maskowania,
– czy zaplanowany kolor tworzywa będzie wpływał na proces lakierniczy i jaka jest najbardziej optymalna barwa podłoża pod różnorodne efekty powłok lakierniczych (kolor skrajnie różny od docelowego może oznaczać droższą usługę lakierowania o ok. 15-20%),
– jaki stopień wypolerowania formy (wg skali VDI/SDI) jest najlepszy, by bez problemu uzyskać docelowy efekt wizualny i dotykowy po lakierowaniu,
– czy jest możliwe lakierowanie kilku detali za jednym razem (przykładowo – złożenie niektórych podzespołów przed procesem lakierowania czy też lakierowanie mniejszych detali na gałązkach po procesie wtrysku), co znacząco obniża cenę i wpływa na idealną jednorodność powłoki,

Zapraszamy również na spotkanie u nas, podczas którego Klient może zobaczyć i dotknąć ok. 200 różnych powłok lakierniczych i omówić, która najlepiej spełniałaby jego wymogi. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, które powłoki są do uzyskania w jednej warstwie, jakie będą miały odporności i określamy wstępną cenę. Często po takiej konsultacji okazuje się, że drobne zmiany wpływają bardzo pozytywnie na czasochłonność procesów lakierniczych, co ma bezpośrednie przełożenie na korzystną cenę.

Zapraszamy do kontaktu, bezpłatnej konsultacji i prób lakierniczych.


,