W wielu firmach z różnych branż niezwykle ważna jest poprawna utylizacja wszelkich odpadów pokrytych powłoką lakierniczą lub farb i puszek po nich. Mnogość substancji chemicznych znajdujących się w składzie lakierów po usłudze lakierowania ciekłego stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, jeśli nie zostaną przekazane do profesjonalnych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. Z tego artykułu dowiesz się, jakie ryzyko niesie za sobą nieprawidłowe usuwanie odpadów lakierniczych, ale także jak postępować, kiedy w swoim zakładzie masz niepotrzebne farby lub polakierowane części. Malowanie detali to nie tylko organizacja i nadzór nad tym procesem, ale również szereg dodatkowych obowiązków, w tym utylizacja odpadów.

Czym są odpady lakiernicze?

Najprościej ujmując są to odpady, które powstały na skutek prac lakierniczych – puszki po farbie, kombinezony ochronne, folie malarskie, taśmy, kleje, a także zlewki resztek lakieru. Szczególnie odpady ciekłe są uznawane za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i środowiska ze względu na obecność lotnych związków organicznych (LZO). Poziom ich użycia jest nadzorowany przez specjalne instytucje ds. ochrony środowiska, a ograniczenia narzucane przez zarządzenia państwowe i dyrektywy unijne. Lakierowanie tworzyw sztucznych oznacza też, że często po produkcji zostają plastikowe detale – z wadami wtrysku lub lakierniczymi. Je również trzeba zutylizować.

Gospodarowanie odpadami lakierniczymi

Otwierając własną lakiernię lub firmę wykorzystującą materiały lakiernicze musimy pamiętać o obowiązku gospodarowania odpadami lakierniczymi. Zasady jak postępować wyznaczone są przez dwa akty prawne: Ustawę Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawę o odpadach.

Gospodarowanie odpadami lakierniczymi można podzielić na dwie kategorie: ewidencjonowanie odpadów i ochronę środowiska.

  • Ewidencjonowanie odpadów – po uzyskaniu pozwolenia od starostwa powiatowego na gospodarowanie odpadami należy systematycznie prowadzić karty przekazania odpadów. Dotyczy ona wszystkich rodzajów odpadów, a raz w roku konieczne jest stworzenie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Istotne jest również wyznaczenie miejsca na opady w zakładzie z odpowiednimi pojemnikami.
  • Ochrona środowiska – ważne jest otrzymanie pozwoleń na emisję pyłów do powietrza, pobieranie wód podziemnych lub powierzchniowych i wytwarzanie odpadów określanych jako niebezpieczne. Dla każdego z tych punktów niezbędne jest prowadzenie pomiarów ilościowych.

W przypadku wątpliwości najlepiej skonsultować się z urzędnikami Inspektoratu Ochrony Środowiska lub w Urzędzie Miasta.

Co zrobić z puszkami po farbie?

Na pewno nie wyrzucać do zwykłego kubła na śmieci! Pamiętajmy, że nawet puste puszki nadal mają na powierzchni pozostałości materiału lakierniczego, a co za tym idzie – wielu niebezpiecznych substancji. W większości przypadków należy złożyć je w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Może być jednak sytuacja, że taki punkt z jakiegoś powodu odmówi przyjęcia odpadu. Wtedy najlepiej skorzystać z usług specjalistycznej firmy. Warto również sprawdzić, czy sklepy budowlane w okolicy nie prowadzą punktów recyklingu. Należy pamiętać, że utylizując takie puszki, muszą one być szczelnie zamknięte (nawet jeśli są puste).

Podsumowanie

W trosce o zdrowie własne, naszych pracowników i o środowisko starajmy się jak najbardziej ograniczyć przenikanie niebezpiecznych substancji do atmosfery. Wiele lakierni przemysłowych coraz więcej środków inwestuje właśnie we właściwą gospodarkę odpadami, tym samym zwiększając świadomość swoją i klientów, jak ważna jest ochrona środowiska w XXI wieku.